Soleo Financiële Dienstverlening B.V. streeft ernaar om in al haar contacten met klanten het klantbelang centraal te stellen. Toch kan het voorkomen dat een klant het oneens is met betrekking tot de inhoud van een advies uitgebracht door een medewerker van Soleo Financiële Dienstverlening of dat een klant ontevreden is over onze serviceverlening.

Komen we er samen niet uit dan kunt u een klacht indienen. Onze klachtenprocedure heeft als doel klachten op gelijke wijze te behandelen, inzicht te krijgen in soort en aantal klachten en onze organisatie en processen te verbeteren.


Hoe dient u een klacht in?

Een klacht kan schriftelijk of via elektronische communicatie worden ingediend bij Soleo Financiële Dienstverlening.

 • E-mail naar klachtenFD@soleo.nl
 • Brief naar Soleo Financiële Dienstverlening
  Ter attentie van de Manager Financiële Dienstverlening
  Rooseveltweg 15
  1314 SJ Almere
 • Contactformulier: u kunt het formulier onderaan deze pagina gebruiken

Wat gebeurt er met uw klacht?

Soleo Financiële Dienstverlening handelt ontvangen klachten af binnen de maximale termijnen zoals zijn vastgelegd in de Wft. Dit betekent dat Soleo Financiële Dienstverlening zich zal houden aan de onderstaande maximale reactietermijnen:

 • Binnen twee weken ontvangt u van Soleo Financiële Dienstverlening een ontvangstbevestiging met daarbij aangegeven wanneer de klacht wordt afgehandeld.
 • Binnen 6 weken na de ontvangstbevestiging (of binnen 8 weken na het indienen van de klacht) geeft Soleo Financiële Dienstverlening een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt u hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.

Dit is een beknopte weergave van onze klachtenprocedure. De gehele klachtenprocedure is <hier> te lezen.

Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?

Indien u het oneens bent met het standpunt van Soleo Financiële Dienstverlening met betrekking tot de ingediende klacht, en er na sluiting van de standpuntwisseling nog steeds sprake is van een blijvend geschil dan kan u binnen 3 maanden de klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (bestaande uit Ombudsman en Geschillencommissie) Kifid.

 

ContactSoleo Contact
Copyright Soleo Contact Centers B.V. © 2024 beveiligd met reCAPTCHA Positionering door

Op deze website gebruikt Soleo cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Meer informatie