• Stuur als link

Pre-Incasso

Pre-incasso Fase 1

Uit naam van uw bedrijf benaderen we uw debiteuren telefonisch. Tijdens dit contact wordt bij uw klant op respectvolle en vriendelijke wijze onder de aandacht gebracht dat hij omtrent het voldoen van de factuur binnen de gestelde termijn in gebreke is gebleven. Op heldere en duidelijke wijze wordt aan uw klant uitgelegd welke factuur het betreft en wat de gevolgen zijn indien deze factuur niet wordt voldaan. Klanten die aangeven hun factuur te zullen voldoen, krijgen vanuit de belapplicatie van Soleo een bevestigings e-mail toegezonden. Deze e-mail wordt verzonden vanaf een door u opgegeven e-mailadres en wordt voorzien van uw logo, het factuurnummer, het openstaande bedrag en uw bankgegevens. In deze e-mail wordt de klant bedankt voor zijn betaaltoezegging en wordt aangegeven dat het bedrag binnen 5 werkdagen dient te worden voldaan. Eventuele problemen van de klant omtrent de factuur worden aan u teruggekoppeld. In deze fase worden er nog geen extra kosten aan uw debiteur in rekening gebracht.

Pre-incasso Fase 2
Indien na 5 werkdagen de betaling nog niet op uw rekening bijgeschreven is, kunt u Soleo inschakelen voor Fase 2 van de pre-incasso. Soleo stuurt dan eerst de betreffende debiteur nogmaals een herinnering omtrent de betaalbelofte met daarbij toegelicht de gevolgen van het in gebreke blijven. Deze herinnering wordt uit uw naam verstuurd. Als ook dan de betaling uitblijft neemt Soleo voor de tweede keer (uit uw naam) telefonisch contact op met de debiteur. Tijdens dit gesprek wordt de debiteur op vriendelijke doch dringende wijze verzocht de openstaande factuur te voldoen en wordt tevens vermeld dat indien de factuur niet binnen de aangegeven periode voldaan is, de vordering zal worden ondergebracht bij een incassobureau en dat de kosten hiervan voor rekening van de klant komen. Indien ook na de tweede pre-incasso fase de klant de factuur niet heeft voldaan, kunt u via Soleo een incassobureau inschakelen. Zie hiervoor het onderdeel Incasso. Ook kunt u de vordering daarna onderbrengen bij een incassobureau naar eigen keuze. Vanzelfsprekend is het mogelijk om de Pre-incasso inhoudelijk volledig af te stemmen op uw wensen.

Pre-Incasso

Pre-incasso Fase 1

Uit naam van uw bedrijf benaderen we uw debiteuren telefonisch. Tijdens dit contact wordt bij uw klant op respectvolle en vriendelijke wijze onder de aandacht gebracht dat hij omtrent het voldoen van de factuur binnen de gestelde termijn in gebreke is gebleven. Op heldere en duidelijke wijze wordt aan uw klant uitgelegd welke factuur het betreft en wat de gevolgen zijn indien deze factuur niet wordt voldaan. Klanten die aangeven hun factuur te zullen voldoen, krijgen vanuit de belapplicatie van Soleo een bevestigings e-mail toegezonden. Deze e-mail wordt verzonden vanaf een door u opgegeven e-mailadres en wordt voorzien van uw logo, het factuurnummer, het openstaande bedrag en uw bankgegevens. In deze e-mail wordt de klant bedankt voor zijn betaaltoezegging en wordt aangegeven dat het bedrag binnen 5 werkdagen dient te worden voldaan. Eventuele problemen van de klant omtrent de factuur worden aan u teruggekoppeld. In deze fase worden er nog geen extra kosten aan uw debiteur in rekening gebracht.

Pre-incasso Fase 2
Indien na 5 werkdagen de betaling nog niet op uw rekening bijgeschreven is, kunt u Soleo inschakelen voor Fase 2 van de pre-incasso. Soleo stuurt dan eerst de betreffende debiteur nogmaals een herinnering omtrent de betaalbelofte met daarbij toegelicht de gevolgen van het in gebreke blijven. Deze herinnering wordt uit uw naam verstuurd. Als ook dan de betaling uitblijft neemt Soleo voor de tweede keer (uit uw naam) telefonisch contact op met de debiteur. Tijdens dit gesprek wordt de debiteur op vriendelijke doch dringende wijze verzocht de openstaande factuur te voldoen en wordt tevens vermeld dat indien de factuur niet binnen de aangegeven periode voldaan is, de vordering zal worden ondergebracht bij een incassobureau en dat de kosten hiervan voor rekening van de klant komen. Indien ook na de tweede pre-incasso fase de klant de factuur niet heeft voldaan, kunt u via Soleo een incassobureau inschakelen. Zie hiervoor het onderdeel Incasso. Ook kunt u de vordering daarna onderbrengen bij een incassobureau naar eigen keuze. Vanzelfsprekend is het mogelijk om de Pre-incasso inhoudelijk volledig af te stemmen op uw wensen.

  • Bel ons
  • Mail ons