• Stuur als link

Incasso

Eén van de partners waar Soleo mee samenwerkt is een incassobureau.
Openstaande facturen die tijdens de pre-incasso niet zijn voldaan worden in samenwerking met onze partner verder afgehandeld. De debiteur wordt uit naam van onze incasso partner schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de vordering daar is ondergebracht, wat de bijkomende kosten zijn en naar welk rekeningnummer de totale vordering dient te worden overgemaakt en binnen welke termijn dit gedaan moet worden. Indien na het verstrijken van de helft van deze termijn de vordering nog niet voldaan is, zal vanuit naam van onze incassopartner er telefonisch contact worden gezocht met de debiteur, waarbij wordt aangegeven wat de consequenties zijn indien de debiteur niet betaalt. Na het volledig verstrijken van de bovengenoemde betaaltermijn zal de debiteur schriftelijk er van op de hoogte worden gebracht dat de indien de betaling niet binnen 24 uur voldaan is, hij officieel in gebreke zal worden gesteld en er een rechtszaak zal worden aangespannen waarvan de kosten voor rekening van de debiteur zijn.

Incasso

Eén van de partners waar Soleo mee samenwerkt is een incassobureau.
Openstaande facturen die tijdens de pre-incasso niet zijn voldaan worden in samenwerking met onze partner verder afgehandeld. De debiteur wordt uit naam van onze incasso partner schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de vordering daar is ondergebracht, wat de bijkomende kosten zijn en naar welk rekeningnummer de totale vordering dient te worden overgemaakt en binnen welke termijn dit gedaan moet worden. Indien na het verstrijken van de helft van deze termijn de vordering nog niet voldaan is, zal vanuit naam van onze incassopartner er telefonisch contact worden gezocht met de debiteur, waarbij wordt aangegeven wat de consequenties zijn indien de debiteur niet betaalt. Na het volledig verstrijken van de bovengenoemde betaaltermijn zal de debiteur schriftelijk er van op de hoogte worden gebracht dat de indien de betaling niet binnen 24 uur voldaan is, hij officieel in gebreke zal worden gesteld en er een rechtszaak zal worden aangespannen waarvan de kosten voor rekening van de debiteur zijn.

  • Bel ons
  • Mail ons